Thursday, October 20, 2016

Praktika 24/10 - Att dansa med cadencia


"Att dansa med cadencia är vägen till den sanna dansglädjen!"

Det här är rubriken för måndagens praktika som Cristina och Tommy ska ge oss den 24.


Jag har hört ordet cadencia i väldans många tangosammanhang men har aldrig riktigt fattat vad som menas. Ena gången har det sett ut si och andra gången så och läraren har irriterat sagt att det HÄR är cadencia när jag har undrat över. Men nu ska det bli klarhet över det för mig med!

Här en definition som jag hittade på en sida för tango termer

Cadencia: A deep check and replace, usually led by the man as he steps forward left. Useful for avoiding collisions and making direction changes in small spaces. May also refer to a subtle shifting of weight from foot to foot in place and in time with the music done by the man before beginning a dance to give the lady the rhythm he intends to dance and to ensure that she will begin with him on the correct foot. See Balanceo. 

När jag läste det här så förstog jag min förvirring eftersom även här i denna lilla definition tar dom upp två helt olika sätt att göra cadencia! Ett stopp-steg fram och tillbaka eller upprepade viktbyten. Det roliga var att man tog även upp hur du kan använda det här för att byta riktning eller komma undan en fartdåre!


Den första versionen dansas av Ana and Diego
https://www.youtube.com/watch?v=kEY4MF4rxcY

Oscar och Mary Ann Casas dansar små viktbyten
https://www.youtube.com/watch?v=12dwjahEeSo

Mat MaMoody gör ett ångrasteg och sedan går han åt vänster för att avsluta med salidans sista steg.
https://www.youtube.com/watch?v=1ewgGA3tVas


Jag vet inte vad Tommy och Cristina har med sig till praktikan men OM vi har tur så är det något som liknar exemplen ovanför!  Om du har testat eller (!)tränat(!) på det hemma så kan du redan 20% av detaljerna och kan gå vidare till finesser direkt.  Med andra ord kommer du gå hem rikare från praktikan med preträningen hemma!


Vi syns väl på måndag!
kl.19 Lignagatan 6, Stockholm


Hälsar 

                                     [blogg, video] Leena och Ulla  [ordnar instruktörerna, admin]                                                     

Tango termer
http://www.tango-portenas.com/pg-28961-7-89771/pagina/tango_termen.html

No comments:

Post a Comment