söndag 28 januari 2018

Namnändring till praktika!

Måndagspraktika => praktika         

Den här bloggen föddes som mitt personliga stöd till Tango Nortes praktika på Lignagatan och fick därför namnet Måndagspraktika! Genom att läsa om innehållet på förhand skulle deltagarnas tankar på förhand vara inriktade på praktikans innehåll och på det sättet skulle dansarna vara förbereda att fånga upp det nya för kvällen. Det fanns också en sammanfattning efteråt för att de som deltog än en gång skulle lockas att aktivera rörelser och idéer som man bekantade sig med under måndagskvällen.

I fortsättningen kommer innehållet inte vara anknutet till praktikan på Lignagatan utan har en mer generell inriktning.

Att lära sig denna mångfasetterad dans behöver några av oss  - i alla fall vet jag med säkerhet EN - mycket repetition för att saker och ting ska permanent bosätta sig i kroppen och bli en del av den smidiga helheten!

Vissa som lär sig snabbt ska inte behöva träla ihop med mig som behöver eoner av tid för att få en liten rörelse att hitta sin rätta plats. Därför tycker jag att det är skönt att öva själv, i min ensamhet och när jag har kommit en liten bit på vägen testa läget med en följare.

Troligen finns det fler än jag som trivs med att träna själv och därför har ensam distansträning sin plats för några av oss och en distansgrupp kan ge oss stöd i träningen och bära oss över svackor.

Vi får se vart detta bär under våren 2018 ?

/Leena