Saturday, December 24, 2016

Undersökningen och Nyårsfestivalen!

Undersökningen Lärande hos Svensk-Argentinska tangoföreningen blev klar och presenterades för medlemmarna i medlemsmötet den 21 november. Resultaten har också varit uppe på det sista instruktörsmötet i höst.

Nu är videon klar så att ni alla ska ha möjlighet ta del av det som svaren gav oss! Den är relativt lång men om du är intresserad av vissa delar så har jag gjort en guide för de olika sektioner vi hade med.

Nuläget
1.14 berättar vi om hur medlemmarna jobbar med sin dans. Hur ofta, var och med vem osv?

Framtiden
4.53  tar vi upp de utvecklingsområden som var intressantaste för deltagarna.
6.00 Vilka aktiviteter skulle tilltala deltagare? - Här kom det fram en motstridighet!

Mina viktigaste insikter
9.15 Här har Marjatta sammanstält de öppna svaren från deltagarna
Du som har hunnit titta på videon vet att våra medlemmar uppskattar praktikor och workshops! Och det har festivalteamet tagit fasta på och ordnat en Festival Praktika den 28. december och under de andra dagarna har du möjlighet att delta på ett antal workshops med varierande teman!

och efter nyår
Glatt lärande under 2017!
önskas av      
Leea och Marjattahttps://youtu.ber/KoP1NWGci7c


No comments:

Post a Comment